Representantskapsmøte 21. november 2017

Til tilsluttede fagforeninger og styret

Innkalling til representantskapsmøte i LO GLTV

Fagforeningenes representantskapsmedlemmer og LOs lokalorganisasjons styre med varaer innkalles med dette til representantskapsmøte i LO GLTV (Gjøvik, Land, Toten og Valdres) på Folkets Hus i Hunndalen, tirsdag 21. november kl. 18. Førsteinnkalling med tid og sted ble sendt den 4. oktober. Les videre

Brev til ordførerne i GLT-regionen – Renovasjon i egenregi

Vi har i dag sendt følgende brev til ordførerne i GLT-kommunene:

Etter den meldte konkursen i RenoNorden står vi ovenfor en kritisk og tidsknapp situasjon. Vi henvender oss til kommunene med anbefaling om at dere snarest tar de nødvendige initiativ for å drifte renovasjonstjenestene i egenregi.

Renovasjon i egenregi vil sikre at sjølkostprinsippet ivaretas for både kommune og innbyggere, og vil sikre lønns-, pensjons- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Drift i egenregi gir dessuten politikerne bedre styring og kontroll med tjenestene, enn de har hatt gjennom kontrakter med eksterne leverandører. Det mest prekære hensyn nå er å sikre de utsatte ansattes vilkår, og å hindre søppelkaos der innbyggerne blir skadelidende.

Hvis det blir nødvendig at eksterne leverandører av tjenestene overtar i en overgangsperiode, tilråder vi likevel på det sterkeste at kommunene snarest mulig overtar drift, ansatte og biler.

Info: Buss til Oslo 20. mars

Det blir satt opp buss til Oslo for konferanse og fanemarkering for faglige rettigheter.

Bussen har avgang 08.30 fra Mjøsstranda, og 08.45 fra Raufoss Skysstasjon. Kontaktpersoner fra LO GLTV er Oddbjørn Vestli (mobil 91792838) og Bjørn Sigurd Svingen (mobil 46632427)

Arrangementene på Facebook:

Bussen: https://www.facebook.com/events/1367546133307821/ 

Konferansen i Oslo (kl. 11.30-13.30): https://www.facebook.com/events/594954130711352/

Fanemarkeringa foran Stortinget kl. 14.00: https://www.facebook.com/events/1711924002453803/

Retur blir kl. 16.00, med stopp for å spise på Mortens Kro like ved Gjelleråsen.

KS Bedrift – ta til fornuft!

I fire uker har energimontører i LO-forbundet EL&IT streiket. Fra den totale opptrappingen mandag 24. oktober vil 74 energibedrifter og 1091 ansatte være i streik. Konflikten dreier seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene, etter at regjeringa forverret minimumskravene i arbeidsmiljøloven. Den typiske beredskapsvakten er på syv i døgn i strekk, hver femte uke gjennom hele året. Arbeidsgiverorganisasjonen KS ønsker å frata EL&IT-medlemmene ti hviledager i året, selv om vaktbelastningen ikke har blitt lettere. Energimontørene melder om at vaktene blir stadig tøffere med større vaktområder, med mindre bemanning og null i responstid. De har vår fulle støtte, og vi oppfordrer våre medlemmer til å ha stearinlys og vedovn klar hvis strømmen nå skulle falle bort på grunn av KS Bedrifts vrangskap.

Energiselskaper organisert i NHO har allerede tariffestet den avspaseringsordningen som det nå streikes om. Derfor ber vi KS Bedrift ved adm. dir. Bjørg Ravlo Rydsaa om å ta til fornuften og innfri kravene!

Støtte til lokførerne!

29. september brøt forhandlingene sammen mellom LO Stat og Spekter. Årsaken er at NSB ikke ønsker å opprettholde dagens kompetansekrav til lokførere.

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har tatt ut lokførere i streik fordi sikkerhet på jernbanen ikke skal være opp til hvert enkelt selskap. Det bør innføres en nasjonal standard for kompetanse for å kjøre tog i Norge. En ny rapport til Samferdselsdepartementet fra Safetec støtter en sånn standard, i sin risikoanalyse av jernbanereformen. NSB nekter.

Lokførere er ansvarlig for opp til 700 reisende i så mye som 200 km/t. Godstog kan veie flere tusen tonn og ha gods til en verdi av titalls millioner kroner. Dyktige og kompetente lokførere er avgjørende for sikkerheten på jernbanen. Det er på tide NSB anerkjenner dette og innfrir kravene til Norsk Lokomotivmannsforbund.

LO i Gjøvik, Land, Toten og Valdres (GLTV) støtter de streikende!

Støtte til streikende leger i kamp for kollektiv innflytelse over arbeidstiden sin

ropertLO GLTV vil med dette få støtte kampen Akademikerne nå har med arbeidskraftkjøperne i Spekter. Dette er en kamp for hvor grensen for arbeidervernet skal gå.

Mange i LO kjenner seg igjen i hva som nå foregår mellom Legene og arbeidskjøperne i Spekter. Arbeidskjøperne over hele landet blir mer og mer opptatt av sin styringsrett og vil bruke den i hytt og pine. Hvis ikke fagbevegelsen står opp og slåss mot denne utviklingen, vil vi bli satt langt tilbake i historisk tid. Les videre