Årsmøte 24. april 2019

LO GLTV kaller sine fagforeninger inn til årsmøte onsdag 24. april kl. 18.00 (med servering av pizza fra ca. kl. 17.30).

Sted: «Haugen» Nysethv. 4, Raufoss.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 3. april. Sendes til svingen@lo-gltv.no og karikaribjorn@gmail.com.

Forslag til valgkomiteen sendes til roger.sollie@fellesforbundet.org mobil 90649709.

Årsmøtepapirer her: Årsmøtepapirer_LOGLTV2019_eks_revisjon_og_valgkominnst.

Revisjonsberetning LO GLTV 2019

Valgkomiteens innstilling 2019

Vel møtt!

Fare for streik!

Mellomoppgjøret går nå til tvungen mekling, med frist kl. 24.00 søndag 31. mars. Oppnås ikke enighet blir det streik fra arbeidstidens begynnelse, mandag 1. april.

Følgende i vårt område vil bli berørt i tilfelle streik:

Tråkket Frisør AS   Gran Fagforbundet
Hydal Aluminium Profiler AS   Gjøvik Fellesforbundet og FLT
Caverion Norge AS Avd. Gjøvik Gjøvik EL&IT
Saksoføn AS   Gjøvik Fagforbundet
Hair & There Gjøvik AS   Gjøvik Fagforbundet
Agility Fuel Solutions Norway AS   Raufoss Fellesforbundet
Isiflo AS   Raufoss Fellesforbundet og FLT
Nammo Raufoss AS   Raufoss Fellesforbundet, EL&IT, HK og FLT
Skreia Frisersalong AS   Skreia Fagforbundet
Orkla Confectionery & Snacks Norge AS Avd. Skreia Skreia NNN
Eidsiva Nett AS Avd. Gjøvik Gjøvik EL&IT
Icopal As Skifer Rogne Rogne Industri Energi

For ytterligere informasjon, se https://www.lo.no/tariff2019

Slå ring om nasjonalt eierskap og kontroll over kraftressursene!

Uttalelse vedtatt av styret i LO GLTV 21.02.2018.

Historia om industrien i vårt distrikt, på samme måte som i Norge for øvrig, er i stor grad ei historie om tilgangen til rein og fornybar energi. Det er ingen tilfeldighet at det meste av industrien ble lagt langs løpet til de norske elvene, og i nærheten av innsjøene. Sammen med mange andre industrielle aktører, har dette skapt store verdier for det norske samfunnet, for lokalsamfunn, for de ansatte og for eierne. Vasskrafta har i over 100 år vært Norges viktigste fellesskapsressurs og grunnlaget for at Norge ble et industrisamfunn. Offentlig forvaltning og eierskap har vært avgjørende for at verdiene krafta skaper, kommer fellesskapet til gode.

Det er derfor med stor frykt vi ser at deler av det norske politiske miljøet med regjeringen i spissen sammen med aktører innen salg av vasskraft, nå ønsker å rasere store deler av det norske næringslivet ved å aktivt arbeide for å knytte Norge til EUs Energiunion, ACER. Les videre

Representantskapsmøte 21. november 2017

Til tilsluttede fagforeninger og styret

Innkalling til representantskapsmøte i LO GLTV

Fagforeningenes representantskapsmedlemmer og LOs lokalorganisasjons styre med varaer innkalles med dette til representantskapsmøte i LO GLTV (Gjøvik, Land, Toten og Valdres) på Folkets Hus i Hunndalen, tirsdag 21. november kl. 18. Førsteinnkalling med tid og sted ble sendt den 4. oktober. Les videre

Brev til ordførerne i GLT-regionen – Renovasjon i egenregi

Vi har i dag sendt følgende brev til ordførerne i GLT-kommunene:

Etter den meldte konkursen i RenoNorden står vi ovenfor en kritisk og tidsknapp situasjon. Vi henvender oss til kommunene med anbefaling om at dere snarest tar de nødvendige initiativ for å drifte renovasjonstjenestene i egenregi.

Renovasjon i egenregi vil sikre at sjølkostprinsippet ivaretas for både kommune og innbyggere, og vil sikre lønns-, pensjons- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Drift i egenregi gir dessuten politikerne bedre styring og kontroll med tjenestene, enn de har hatt gjennom kontrakter med eksterne leverandører. Det mest prekære hensyn nå er å sikre de utsatte ansattes vilkår, og å hindre søppelkaos der innbyggerne blir skadelidende.

Hvis det blir nødvendig at eksterne leverandører av tjenestene overtar i en overgangsperiode, tilråder vi likevel på det sterkeste at kommunene snarest mulig overtar drift, ansatte og biler.

Info: Buss til Oslo 20. mars

Det blir satt opp buss til Oslo for konferanse og fanemarkering for faglige rettigheter.

Bussen har avgang 08.30 fra Mjøsstranda, og 08.45 fra Raufoss Skysstasjon. Kontaktpersoner fra LO GLTV er Oddbjørn Vestli (mobil 91792838) og Bjørn Sigurd Svingen (mobil 46632427)

Arrangementene på Facebook:

Bussen: https://www.facebook.com/events/1367546133307821/ 

Konferansen i Oslo (kl. 11.30-13.30): https://www.facebook.com/events/594954130711352/

Fanemarkeringa foran Stortinget kl. 14.00: https://www.facebook.com/events/1711924002453803/

Retur blir kl. 16.00, med stopp for å spise på Mortens Kro like ved Gjelleråsen.