Årsmøte i LO GLTV

Årsmøte i LO-avdelinga arrangeres på Gjøvik Arbeidersamfund onsdag 15. april 2015, kl. 18.00.

Servering. Foreningenes representantskapsmedlemmer har møteplikt.