Støtte til lokførerne!

29. september brøt forhandlingene sammen mellom LO Stat og Spekter. Årsaken er at NSB ikke ønsker å opprettholde dagens kompetansekrav til lokførere.

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har tatt ut lokførere i streik fordi sikkerhet på jernbanen ikke skal være opp til hvert enkelt selskap. Det bør innføres en nasjonal standard for kompetanse for å kjøre tog i Norge. En ny rapport til Samferdselsdepartementet fra Safetec støtter en sånn standard, i sin risikoanalyse av jernbanereformen. NSB nekter.

Lokførere er ansvarlig for opp til 700 reisende i så mye som 200 km/t. Godstog kan veie flere tusen tonn og ha gods til en verdi av titalls millioner kroner. Dyktige og kompetente lokførere er avgjørende for sikkerheten på jernbanen. Det er på tide NSB anerkjenner dette og innfrir kravene til Norsk Lokomotivmannsforbund.

LO i Gjøvik, Land, Toten og Valdres (GLTV) støtter de streikende!