1. mai i distriktet 2017

Her ligger programmet 1. mai 2017 for Gjøvik, Valdres, Vestre og Østre Toten:

1. maiannonse 2017 for Gjøvik og Toten kan lastes ned her.

Gjøvik

09.00     Flaggborg med Bykorpset i sentrumsgatene.
10.30     1. maifrokost for alle på Arbeidersamfundet. Åpent til 13.00.
11.00     Solidaritetsgudstjeneste Gjøvik Kirke. Appellant: Odd Christian Hagen.
14.00     Minneparken. Minnetale ved Maria Aksberg Rødt Gjøvik og Toten. Kransenedlegging. Bykorpset spiller. Deretter oppstilling til folketog.
14.45     Avmarsj tog.
Samling til folkemøte på Gamletorvet. Talere: Stine Renate Håheim AP, Hans Olav Lahlum SV, Finn Olav Rolijordet Rødt.

Hunndalen
09.00     Skansen og Grande (S&G) musikkorps
marsjerer fra Rognstad til Djupdalsbakken.
09.30     S&G musikkorps marsjerer fra Gamle Åsen handel til Bautaen på Lindalen i Hunndalen.
10.00     Bautaen: Appell og minnetale v/Stian Simensen, bekransning og musikk ved S&G musikkorps, sang ved Hunndalen og Grande mannskor.
11.30     Åslundmarka bo- og servicesenter kantina: Appell v/Bjørn Bakkum Vardal Arbeiderlag. Sang av Dina Snuggerud Solhaug og Lisbeth Snuggerud.
13.00     S&G musikkorps spiller på Åslundmarka.

Snertingdal
12.00     Snertingdal omsorgssenter. Tale for dagen ved Even Solhaug AP. Utdeling av pris til «Årets Snertingdøl». Kaffe og kaker. Snertingdal Musikkforening spiller.

Vestre Toten

09.00 Veteranfrokost for V. Toten AP i foajeen i Kulturhuset. Tale for dagen: Stine Renate Håheim. Utdeling av jubilantmerker.
09.00 Blomsternedleggelse: Husmannsmonumentet på Stenberg .
Minneparken ved Raufoss kirke.
11.00 Solidaritetsgudstjeneste Raufoss Kirke.

Hovedarrangement Raufoss
10.00 1. maifrokost for alle på «Haugen».
12.00 Oppstilling på Nytorvet.
Toget går via Kirkevegen, Sagvollvegen til Storgata og videre over skolebrua til «Haugen» (Nysethvegen 4).
12.30 Raufoss musikkorps spiller på Haugen.
12.35 Talere: Stine Renate Håheim AP,
Hans Olav Lahlum SV, Finn Olav Rolijordet Rødt, Ivar Odnes SP.
Musikkinnslag: Jørgen Strande og Vegard Glomstad.
Int.-/kvinneappell: Rozhe Azizi.
Fagl. ungdomsappell: Lene Myhrvold Fellesforbundet Raufoss J&M.

Gratis is til barna, gratis pølser, brus og kaffe til alle.

Bøverbru, Gimle
Hilsning fra V. Toten AP ved ordfører Leif Waarum:
11.00: Gimle – Storstua.
11.30: Gimletun omsorgsbolig.
12.00: Gimletun omsorgsbolig.
Eina
13.30 Sunnskogvegen omsorgsbolig. Hilsning fra V. Toten AP ved Anne Linn Dambråten.
Raufosstun
13.30 Korterudvegen omsorgsbolig. Hilsning fra V. Toten AP ved ordfører Leif Waarum.
14.00 Raufoss musikkorps spiller på Raufosstun. Blomsteroverekkelse og fanemarkering.
14.30 Hilsning fra V. Toten AP ved ordfører Leif Waarum.

Østre Toten

09.00: Blomsternedleggelse på Husmannsmonumentet på Stenberg.
10.00 Blomsternedleggelse ved 22. julimonumentet på Lena.

Kolbu
10.00 Avmarsj fra Kolbu skole til Kolbu Idrettsplass. Kolbu jente- og guttemusikkorps spiller. Åpen kafé.
11.00 Appell ved Eline Hoff, AUF.
11.00 Hoff jente- og guttekorps spiller ved Østre Toten Sykehjem.

Skreia
12.30 Skreiens Musikkforening fører an i toget fra Skreia Ungdomsskole til Balke bo- og servicesenter. Appell ved Eystein Eide. Toget går så til Kulturhuset.

Hovedarrangement
Østre Toten Kulturhus, Skreia
14.00 Velkommen ved leder av 1. maikomiteen, Inger Bakken-Fyk,
Fagforbundet.
Åpen kafé. Underholdning av
Finn Olav Alstad.
Talere/appellanter: Stine Renate Håheim AP, Hans Olav Lahlum SV, Finn Olav Rolijordet Rødt, Eline Hoff AUF, Inger Bakken-Fyk, Fagforbundet.

Valdres (Fagernes)

Oppmøte på Coop Fagernes klokken 15:30. Tog frå Coop til Vikatunet hvor Tom Svellet stortingkandidat for Arbeiderparti i Oppland frå Østre Toten har dagens tale. Ungdomsappell frå Valdres AUF underholdning og bevertning.