Brev til ordførerne i GLT-regionen – Renovasjon i egenregi

Vi har i dag sendt følgende brev til ordførerne i GLT-kommunene:

Etter den meldte konkursen i RenoNorden står vi ovenfor en kritisk og tidsknapp situasjon. Vi henvender oss til kommunene med anbefaling om at dere snarest tar de nødvendige initiativ for å drifte renovasjonstjenestene i egenregi.

Renovasjon i egenregi vil sikre at sjølkostprinsippet ivaretas for både kommune og innbyggere, og vil sikre lønns-, pensjons- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Drift i egenregi gir dessuten politikerne bedre styring og kontroll med tjenestene, enn de har hatt gjennom kontrakter med eksterne leverandører. Det mest prekære hensyn nå er å sikre de utsatte ansattes vilkår, og å hindre søppelkaos der innbyggerne blir skadelidende.

Hvis det blir nødvendig at eksterne leverandører av tjenestene overtar i en overgangsperiode, tilråder vi likevel på det sterkeste at kommunene snarest mulig overtar drift, ansatte og biler.