Representantskapsmøte 21. november 2017

Til tilsluttede fagforeninger og styret

Innkalling til representantskapsmøte i LO GLTV

Fagforeningenes representantskapsmedlemmer og LOs lokalorganisasjons styre med varaer innkalles med dette til representantskapsmøte i LO GLTV (Gjøvik, Land, Toten og Valdres) på Folkets Hus i Hunndalen, tirsdag 21. november kl. 18. Førsteinnkalling med tid og sted ble sendt den 4. oktober.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Faglig kamp i lys av stortingsvalget.
  3. Økonomiske retningslinjer.
  4. Samarbeid på tvers av fagforeninger i våre distrikter og kommuner.
  5. Avslutning

Det blir noe å bite i, og underholdningsinnslag.

Vi håper å være i mål til kl. 21.

Frist for eventuelle innkommende forslag må være styret i hende innen tirsdag 14. november.

Ber om påmelding av deres representanter innen utgangen av den 17. november, til sekretær Kari Bjørnstad på karikaribjorn@gmail.com eller mobil 90169985, slik at vi kan beregne servering.

Vel møtt!

Med kameratslig hilsen,
Bjørn Sigurd Svingen,
leder LO GLTV.