Årsmøte 24. april 2019 (ny dato)

LO GLTV kaller sine fagforeninger inn til årsmøte onsdag 24. april kl. 18.00 (med servering fra kl. 17.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 3. april. Sendes til svingen@lo-gltv.no og karikaribjorn@gmail.com.

Forslag til valgkomiteen sendes til roger.sollie@fellesforbundet.org mobil 90649709.

Årsmøtepapirer vil sendes ut, og legges ut på denne nettsida når de er klare. Vel møtt!