Årsmøte 24. april 2019

LO GLTV kaller sine fagforeninger inn til årsmøte onsdag 24. april kl. 18.00 (med servering av pizza fra ca. kl. 17.30).

Sted: «Haugen» Nysethv. 4, Raufoss.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 3. april. Sendes til svingen@lo-gltv.no og karikaribjorn@gmail.com.

Forslag til valgkomiteen sendes til roger.sollie@fellesforbundet.org mobil 90649709.

Årsmøtepapirer her: Årsmøtepapirer_LOGLTV2019_eks_revisjon_og_valgkominnst.

Revisjonsberetning LO GLTV 2019

Valgkomiteens innstilling 2019

Vel møtt!