Om LO-GLTV

LO GLTV er Landsorganisasjonens lokale organisasjon for Gjøvik, Land, Toten og Valdres. LO GLTE ble stiftet i 2003, etter en sammenslåing av LO-avdelingene i nevnte kommuner. 2014 ble avdelinga for Valdres slått sammen med LO GLTE, som da ble til GLTV.

Les (pdf, 2 MB): Historisk tilbakeblikk på LO-avdelinga, mellom 2003 og 2013.

Styret i LO GLTV består av representanter fra de forskjellige lokale aktive forbundene.

LO GLTV kan kontaktes her per e-post, telefon og post.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon.  900 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.  Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater. 25 fagforbund er tilsluttet LO. Disse er: