Om LO-GLTV

LO GLTV er Landsorganisasjonens lokale organisasjon for Gjøvik, Land, Toten og Valdres. Blant alle forbundene våre i regionen er over femti fagforeninger med nesten 12.000 yrkesaktive medlemmer tilsluttet LO GLTV.

Les (pdf, 2 MB): Historisk tilbakeblikk på LO-avdelinga, mellom 2003 og 2013.

Styret i LO GLTV består av representanter fra de forskjellige lokale aktive forbundene.

LO GLTV kan kontaktes her per e-post, telefon og post.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon.  Over 920 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.  Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater. 26 fagforbund er tilsluttet LO. Disse finner du i denne oversikten.

Våre tilsluttede fagforeninger, med yrkesaktive medlemmer (i vårt område):

FF avd 023 Raufoss Jern og Metall 1 746
Fagforbundet avd 035 Gjøvik 1 359
FF avd 670 (LO GLTV) 933
Fagforbundet avd 347 Østre Toten 686
HK avd 016 Oppland (LO GLTV) 622
FF avd 054 Gjøvik Jern og Metall (LO GLTV) 554
Fagforbundet avd 334 Vestre Toten 530
EL og IT Forbundet Oppland (LO GLTV) 476
FO Oppland (LO GLTV) 413
Fagforbundet avd 132 Nordre Land 400
NTF avd 54 Oppland Transport (LO GLTV) 355
Fagforbundet avd 500 Gjøvik Sykehus 353
NAF Avd 5 Innlandet (LO GLTV) 327
Fagforbundet avd 287 Søndre Land 325
FLT avd 15 Innlandet (LO GLTV) 272
Fagforbundet avd 604 Nord Aurdal 269
FLT avd 28 Raufoss (LO GLTV) 258
Fagforbundet avd 603 Vestre Slidre 177
Fagforbundet avd 240 Reinsvoll 166
NNN avd 103 Gjøvik 162
Fagforbundet avd 605 Sør-Aurdal 148
Fagforbundet avd 382 Vang 137
Postkom Østlandet (LO GLTV) 98
Fagforbundet avd 602 Øystre Slidre 87
MFO avd Hedmark og Oppland (LO GLTV) 78
SL Avd Oppland (LO GLTV) 64
FF avd 678 Hunton Arbeiderforening 63
NTL NAV Oppland (LO GLTV) 54
Fagforbundet avd 618 Etnedal 46
NTL avd 370 Skatt Øst (LO GLTV) 34
APF Oppland Arbeiderblad Presseforening 27
NFF Vestoppland Fengsel 23
NJF avd 49 Gjøvikbanen (LO GLTV) 21
NLF Norsk Lokomotivpersonalets Forening Oslo (LO GLTV) 21
NTL avd 11243 Sivilforsvaret Hedmark/Oppland (LO GLTV) 20
NTL avd 13026 NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging (LO GLTV) 19
NTL avd 9200 NTNU (LO GLTV) 19
NNN avd 24 Kapp 18
NTL Studentsamskipnad i Trondheim (LO GLTV) 17
NTL avd 14000 Sentralforvaltnigen (LO GLTV) 16
IE avd 090 Dokka Trearbeiderforening 14
NTL avd 4501 Veg Region Øst (LO GLTV) 11
IE avd 082 Rogne Kjemiske Arbeiderforening 10
NJF avd 15 Oslo distrikt Konduktørforening 10
NJF avd 01 Trafikk og Administrasjonsforeningen 8
NNN avd 02 Buskerud (LO GLTV) 6
NTL avd 2500 Norsk Rikstoto 6
IE avd 080 Hov Kjemiske Fagforening 5
NTL avd 5000 Luftfarten, dir medl (LO GLTV) 2
NTL Arbeidstilsynet Indre Østland (LO GLTV) 1
NTL avd 10908 Folkehøgskoler (LO GLTV) 1
NTL avd 10962 Skoler og institusjoner Oppland (LO GLTV) 1
NTL avd 11701 SINTEF (LO GLTV) 1
NTL avd 6700 Ledere (LO GLTV) 1
NTL avd 8008 Mattilsynet Oslo/Akershus/Østfold (LO GLTV) 1
NTL avd 9700 NMBU (LO GLTV) 1
Representantskapsnøkkel for foreningene:
1-  100 medlemmer:         1 representant
101-500 medlemmer:       2 representanter
501-1000 medlemmer:     3 representanter
1001+ medlemmer:          4 representanter