Styret 2019

Valgt på årsmøtet i 2019

Leder Bjørn Sigurd Svingen FF 023 V. Toten  
Nestleder Guri Skaug Olsen FO Oppland V. Toten  
Sekretær Kari Bjørnstad Fagf. 334 V. Toten  
Kasserer Mari Haugstad Postkom Østlandet Krets Ø. Toten  
Styremedlemmer Dag Erland Skårslette EL&IT Oppland V. Toten  
  Eva Mari Flaten Fagf. S. Land S. Land  
  Kim Nicolaysen FF 678 Gjøvik  
  Hege Saglien Fagf. 240 V. Toten  
  Unni Rye FF 670 N.Aurdal  
  Jorun Onstad Fagf. 602 Ø. Slidre  
  Oddbjørn Vestli NTF 054 Gjøvik  
         
 Varamedlemmer Rune Sommerstad FO Bufetat Gjøvik  
  Inger Bakken Fagf. 347 Ø. Toten  
  Pål Marius Larsen Fagf. 035 Gjøvik  
  Jan Arne Johansen FF 054 Gjøvik  
   Anita Monsebakken Fagf. N. Land  N. Land  
Kontr.kom/revisor Svein Rønningssveen FF 670  N. Land  
  Størk Hansen FF 678 Gjøvik  
Valgkomité Michael Hall FF 023 Gjøvik  
  Jan Erik Lillesolberg Fagf. 035 Gjøvik  
  Roger Sollie FF 670 Gjøvik  
Rep. Folkets Hus Leder      
  Nestleder      
  Sekretær      
  Kasserer