Styret 2018

Valgt på årsmøtet i 2018

Leder Bjørn Sigurd Svingen FF 023 V. Toten
Nestleder Guri Skaug Olsen FO Oppland V. Toten
Sekretær Kari Bjørnstad Fagf. 334 V. Toten
Kasserer Mari Haugstad Postkom Østlandet Krets Ø. Toten
Styremedlemmer Dag Erland Skårslette EL&IT Oppland V. Toten
Eva Mari Flaten Fagf. S. Land S. Land
Kim Nicolaysen FF 678 Gjøvik
Hege Saglien Fagf. 240 V. Toten
Unni Rye FF 670 N.Aurdal
Jorun Onstad Fagf. 602 Ø. Slidre
Oddbjørn Vestli NTF 054 Gjøvik
 Varamedlemmer Rune Sommerstad FO Bufetat Gjøvik
Inger Bakken Fagf. 347 Ø. Toten
Pål Marius Larsen Fagf. 035 Gjøvik
Jan Arne Johansen FF 054 Gjøvik
 Anita Monsebakken Fagf. N. Land  N. Land
Kontrollkomite Svein Rønningssveen FF 670  N. Land
Størk Hansen FF 678 Gjøvik
Valgkomité Michael Hall FF 023 Gjøvik
Jan Erik Lillesolberg Fagf. 035 Gjøvik
Roger Sollie FF 670 Gjøvik
Rep. Folkets Hus Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer