Styret 2019

Valgt på årsmøtet i 2019

Verv

Navn

Forbund

Kommune

 

Leder(2år)

 

Bjørn Sigurd Svingen

 

FF 023 Raufoss J&M

 

Vestre Toten

 

Nestleder(2år)

 

Guri Skaug Olsen

 

FO Oppland

 

Vestre Toten

 

Sekretær (2år)

 

Kari Bjørnstad

 

Fagforb. Vestre Toten

 

Vestre Toten

 

Kasserer (2år)

 

Jan-Arne Johansen

 

FF 054 Gjøvik J&M

 

Gjøvik

 

Styremedlem 2år

 

Dag Erland Skårslette

 

El&IT ( nå FLT)

 

Vestre Toten

 

 

 

Eva Mari Flaten

 

Fagforb. Søndre Land

 

Søndre Land

 

 

 

Inger Bakken Fyk

 

Fagforb. Østre Toten

 

Østre Toten

 

 

 

Hege Saglien

 

Fagf. SI-Reinsvoll

 

Vestre Toten

 

 

 

Unni Rye

 

FF 670

 

Nord-Aurdal

 

 

 

Jorun Onstad

 

Fagforb.Øystre Slidre

 

Øystre Slidre

 

 

 

Oddbjørn Vestli

 

NTF Oppland

 

Gjøvik

Varamedlem 1år

 

 

Rune Sommerstad

 

FO Oppland

 

Gjøvik

 

 

 

Mary Anne Foss

 

Fagforb. Nordre Land

 

Nordre land

 

 

 

Anita Monsebakken

 

Fagforb. Nordre Land

 

Nordre land

Kontrollkomite og revisorer

 

Svein Rønningsveen

 

FF 670

 

Nordre Land

 

 

 

Størk Hansen

 

FF 678 Hunton

 

Gjøvik

Valgkomite´  2år

 

 

Michael Hall

 

FF 023 Raufoss J&M

 

Gjøvik

 

 

 

Morten Kristiansen

 

FF 678

 

Gjøvik

 

 

 

Roger Gøran Sollie

 

FF670

 

Gjøvik

LO

Regionkonferanse

 

Utpekes av styret

 

 

LO

Regionkonferanse

 

Utpekes av styret

 

 

 

1.vara

 

Utpekes av styret

 

 

 

2.vara

 

Utpekes av styret

 

 

Rep.Folkets Hus

1år

 

Leder

 

 

 

 

 

Nestleder

 

 

 

 

 

Sekretær

 

 

 

 

 

Kasserer

 

 

 

Vara2

 

Styremdlem 1

 

 

 

Vara1

 

Osv.