Styret 2017

Valgt på årsmøtet i 2017

Leder Bjørn Sigurd Svingen FF 023 V. Toten
Nestleder Anders Aslesen Fagf. 287 S. Land
Sekretær Kari Bjørnstad Fagf. 334 V. Toten
Kasserer Mari Haugstad Postkom Hed/Opp Ø. Toten
Styremedlemmer Dag Erland Skårslette EL&IT Oppland  V. Toten
Guri Skaug Olsen FO Oppland V. Toten
Kim Nicolaysen FF 678 Gjøvik
Hege Saglien Fagf. 240 V. Toten
Unni Rye FF 670 N.Aurdal
Jorun Onstad Fagf. 602 Ø. Slidre
Oddbjørn Vestli NTF 054 Gjøvik
 Varamedlemmer Rune Sommerstad FO Bufetat Gjøvik
Inger Bakken Fagf. 347 Ø. Toten
Pål Marius Larsen Fagf. 035 Gjøvik
Jan Arne Johansen FF 054 Gjøvik
Kontrollkomite Svein Rønningssveen FF 670
Størk Hansen FF 678 Gjøvik
Valgkomité Michael Hall FF 023 Gjøvik
Jan Erik Lillesolberg Fagf. 035 Gjøvik
Roger Sollie FF 670 Gjøvik
Rep. Folkets Hus Størk Hansen FO Oppland Gjøvik
Anders Aslesen Fagf. 287 S. Land
Terje Westerås FF 054 Gjøvik
Bjørn Sigurd Svingen FF 023 Gjøvik

Styret (i alle fall de fleste) på første styremøte etter årsmøtet 2017.