Årsmøte 24. april 2019 (ny dato)

LO GLTV kaller sine fagforeninger inn til årsmøte onsdag 24. april kl. 18.00 (med servering fra kl. 17.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 3. april. Sendes til svingen@lo-gltv.no og karikaribjorn@gmail.com.

Forslag til valgkomiteen sendes til roger.sollie@fellesforbundet.org mobil 90649709.

Årsmøtepapirer vil sendes ut, og legges ut på denne nettsida når de er klare. Vel møtt!

Slå ring om nasjonalt eierskap og kontroll over kraftressursene!

Uttalelse vedtatt av styret i LO GLTV 21.02.2018.

Historia om industrien i vårt distrikt, på samme måte som i Norge for øvrig, er i stor grad ei historie om tilgangen til rein og fornybar energi. Det er ingen tilfeldighet at det meste av industrien ble lagt langs løpet til de norske elvene, og i nærheten av innsjøene. Sammen med mange andre industrielle aktører, har dette skapt store verdier for det norske samfunnet, for lokalsamfunn, for de ansatte og for eierne. Vasskrafta har i over 100 år vært Norges viktigste fellesskapsressurs og grunnlaget for at Norge ble et industrisamfunn. Offentlig forvaltning og eierskap har vært avgjørende for at verdiene krafta skaper, kommer fellesskapet til gode.

Det er derfor med stor frykt vi ser at deler av det norske politiske miljøet med regjeringen i spissen sammen med aktører innen salg av vasskraft, nå ønsker å rasere store deler av det norske næringslivet ved å aktivt arbeide for å knytte Norge til EUs Energiunion, ACER. Les videre

Representantskapsmøte 21. november 2017

Til tilsluttede fagforeninger og styret

Innkalling til representantskapsmøte i LO GLTV

Fagforeningenes representantskapsmedlemmer og LOs lokalorganisasjons styre med varaer innkalles med dette til representantskapsmøte i LO GLTV (Gjøvik, Land, Toten og Valdres) på Folkets Hus i Hunndalen, tirsdag 21. november kl. 18. Førsteinnkalling med tid og sted ble sendt den 4. oktober. Les videre

Brev til ordførerne i GLT-regionen – Renovasjon i egenregi

Vi har i dag sendt følgende brev til ordførerne i GLT-kommunene:

Etter den meldte konkursen i RenoNorden står vi ovenfor en kritisk og tidsknapp situasjon. Vi henvender oss til kommunene med anbefaling om at dere snarest tar de nødvendige initiativ for å drifte renovasjonstjenestene i egenregi.

Renovasjon i egenregi vil sikre at sjølkostprinsippet ivaretas for både kommune og innbyggere, og vil sikre lønns-, pensjons- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Drift i egenregi gir dessuten politikerne bedre styring og kontroll med tjenestene, enn de har hatt gjennom kontrakter med eksterne leverandører. Det mest prekære hensyn nå er å sikre de utsatte ansattes vilkår, og å hindre søppelkaos der innbyggerne blir skadelidende.

Hvis det blir nødvendig at eksterne leverandører av tjenestene overtar i en overgangsperiode, tilråder vi likevel på det sterkeste at kommunene snarest mulig overtar drift, ansatte og biler.

Info: Buss til Oslo 20. mars

Det blir satt opp buss til Oslo for konferanse og fanemarkering for faglige rettigheter.

Bussen har avgang 08.30 fra Mjøsstranda, og 08.45 fra Raufoss Skysstasjon. Kontaktpersoner fra LO GLTV er Oddbjørn Vestli (mobil 91792838) og Bjørn Sigurd Svingen (mobil 46632427)

Arrangementene på Facebook:

Bussen: https://www.facebook.com/events/1367546133307821/ 

Konferansen i Oslo (kl. 11.30-13.30): https://www.facebook.com/events/594954130711352/

Fanemarkeringa foran Stortinget kl. 14.00: https://www.facebook.com/events/1711924002453803/

Retur blir kl. 16.00, med stopp for å spise på Mortens Kro like ved Gjelleråsen.

KS Bedrift – ta til fornuft!

I fire uker har energimontører i LO-forbundet EL&IT streiket. Fra den totale opptrappingen mandag 24. oktober vil 74 energibedrifter og 1091 ansatte være i streik. Konflikten dreier seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene, etter at regjeringa forverret minimumskravene i arbeidsmiljøloven. Den typiske beredskapsvakten er på syv i døgn i strekk, hver femte uke gjennom hele året. Arbeidsgiverorganisasjonen KS ønsker å frata EL&IT-medlemmene ti hviledager i året, selv om vaktbelastningen ikke har blitt lettere. Energimontørene melder om at vaktene blir stadig tøffere med større vaktområder, med mindre bemanning og null i responstid. De har vår fulle støtte, og vi oppfordrer våre medlemmer til å ha stearinlys og vedovn klar hvis strømmen nå skulle falle bort på grunn av KS Bedrifts vrangskap.

Energiselskaper organisert i NHO har allerede tariffestet den avspaseringsordningen som det nå streikes om. Derfor ber vi KS Bedrift ved adm. dir. Bjørg Ravlo Rydsaa om å ta til fornuften og innfri kravene!