Støtte til lokførerne!

29. september brøt forhandlingene sammen mellom LO Stat og Spekter. Årsaken er at NSB ikke ønsker å opprettholde dagens kompetansekrav til lokførere.

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har tatt ut lokførere i streik fordi sikkerhet på jernbanen ikke skal være opp til hvert enkelt selskap. Det bør innføres en nasjonal standard for kompetanse for å kjøre tog i Norge. En ny rapport til Samferdselsdepartementet fra Safetec støtter en sånn standard, i sin risikoanalyse av jernbanereformen. NSB nekter.

Lokførere er ansvarlig for opp til 700 reisende i så mye som 200 km/t. Godstog kan veie flere tusen tonn og ha gods til en verdi av titalls millioner kroner. Dyktige og kompetente lokførere er avgjørende for sikkerheten på jernbanen. Det er på tide NSB anerkjenner dette og innfrir kravene til Norsk Lokomotivmannsforbund.

LO i Gjøvik, Land, Toten og Valdres (GLTV) støtter de streikende!

Støtte til streikende leger i kamp for kollektiv innflytelse over arbeidstiden sin

ropertLO GLTV vil med dette få støtte kampen Akademikerne nå har med arbeidskraftkjøperne i Spekter. Dette er en kamp for hvor grensen for arbeidervernet skal gå.

Mange i LO kjenner seg igjen i hva som nå foregår mellom Legene og arbeidskjøperne i Spekter. Arbeidskjøperne over hele landet blir mer og mer opptatt av sin styringsrett og vil bruke den i hytt og pine. Hvis ikke fagbevegelsen står opp og slåss mot denne utviklingen, vil vi bli satt langt tilbake i historisk tid. Les videre

Årsmøte i LO GLTV

Årsmøte i LO-avdelinga arrangeres på Gjøvik Arbeidersamfund onsdag 15. april 2015, kl. 18.00.

Servering. Foreningenes representantskapsmedlemmer har møteplikt.

(Ganske) vellykket portering til nytt domene

Nå er siden portert til lo-gltv.no, og lo-glte.no finnes ikke lenger. Dessverre forsvant alle innlegg fra mellom desember og mars, etter en ubotelig kræsj. Nå skal det være i orden igjen, og oppdateringer vil følge som normalt.

Med kameratslig hilsen en svett webansvarlig (har fagbrev, men ikke i dette).

I mellomtida har vi lastet opp et gledelig gjensyn: Presentasjon av 10-årsjubileet for samleavdelinga i 2003.

Styrk fagarbeideren

Tale i anledning fagbrevsseremonien i Fjelhallen på Gjøvik.fagbrev

Jeg vil først og fremst få ønske dere velkommen til dette arrangementet og gratulerer med fagbrevet. Personlig er jeg meget stolt over å ha blitt spurt om jeg vil holde en tale for dere.

Jeg veit ikke åssen dere føler dere, men dere har grunn til å være stolte. Stolte som bare det.

For dere har så absolutt fortjent all den ære dere nå skal få i dette arrangementet her i Fjellhallen. Dere går ut av fjellhallen med et bevis på at dere er fagarbeidere og dere bør gå med hevet hode. Les videre

Demper tempoet

I Oppland Arbeiderblad, 23.10.14, står det en svært interessant og opplysende artikkel av Per Hovland, hvor han refererer adm.dir i Helse Sør–Øst, Peder Olsen sitt syn på prosessen som har vært ført.

Hvorfor ble det ikke et førstesideoppslag av denne meget alvorlige sak? Her får adm.dir i SI, Lang-Ree, resten av administrasjonen og hele styret i realiteten, stryk-karakter for den jobben de har gjort for å realisere sine drømmer om et storsykehus.

Administrasjonen har gjort feil på feil, som Sykehusaksjonen, «Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland; Reinsvoll, Lillehammer og Gjøvik», har påpekt i årevis. Dette blir nå omsider bekreftet av Helse Sør-Øst.

Les videre

Åpent rep.skapsmøte

Tirsdag 14. oktober kl 18.00 på Folkets Hus, Hunndalen.

HansChristianGabrielsen– Innledning ved Hans Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO, om endringene i Arbeidsmiljøloven og offentlig eierskap.

– Diskusjon om tiltak mot regjeringens angrep på arbeidsfolk.

Fagforeningenes representanter innkalles, men møtet er åpent for alle interesserte.