(Ganske) vellykket portering til nytt domene

Nå er siden portert til lo-gltv.no, og lo-glte.no finnes ikke lenger. Dessverre forsvant alle innlegg fra mellom desember og mars, etter en ubotelig kræsj. Nå skal det være i orden igjen, og oppdateringer vil følge som normalt.

Med kameratslig hilsen en svett webansvarlig (har fagbrev, men ikke i dette).

I mellomtida har vi lastet opp et gledelig gjensyn: Presentasjon av 10-årsjubileet for samleavdelinga i 2003.

Styrk fagarbeideren

Tale i anledning fagbrevsseremonien i Fjelhallen på Gjøvik.fagbrev

Jeg vil først og fremst få ønske dere velkommen til dette arrangementet og gratulerer med fagbrevet. Personlig er jeg meget stolt over å ha blitt spurt om jeg vil holde en tale for dere.

Jeg veit ikke åssen dere føler dere, men dere har grunn til å være stolte. Stolte som bare det.

For dere har så absolutt fortjent all den ære dere nå skal få i dette arrangementet her i Fjellhallen. Dere går ut av fjellhallen med et bevis på at dere er fagarbeidere og dere bør gå med hevet hode. Les videre

Demper tempoet

I Oppland Arbeiderblad, 23.10.14, står det en svært interessant og opplysende artikkel av Per Hovland, hvor han refererer adm.dir i Helse Sør–Øst, Peder Olsen sitt syn på prosessen som har vært ført.

Hvorfor ble det ikke et førstesideoppslag av denne meget alvorlige sak? Her får adm.dir i SI, Lang-Ree, resten av administrasjonen og hele styret i realiteten, stryk-karakter for den jobben de har gjort for å realisere sine drømmer om et storsykehus.

Administrasjonen har gjort feil på feil, som Sykehusaksjonen, «Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland; Reinsvoll, Lillehammer og Gjøvik», har påpekt i årevis. Dette blir nå omsider bekreftet av Helse Sør-Øst.

Les videre

Åpent rep.skapsmøte

Tirsdag 14. oktober kl 18.00 på Folkets Hus, Hunndalen.

HansChristianGabrielsen– Innledning ved Hans Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO, om endringene i Arbeidsmiljøloven og offentlig eierskap.

– Diskusjon om tiltak mot regjeringens angrep på arbeidsfolk.

Fagforeningenes representanter innkalles, men møtet er åpent for alle interesserte.

Christl Kvam sin drømmeverden

Leserbrev fra Størk Hansen, leder i LO GLTV:
I OA 26. september i år har regiondirektøren for NHO en kronikk som fortjener noen svar fra en arbeidstaker som har arbeidet skift i 41 år, og som de tre siste årene har jobbet dagtid i bedriften. 44 år med svært mye erfaring som tillitsvalgt i fagforeninga (41 år). Les videre

Åpent brev til Helse Sør-Øst

Vi gjengir åpent brev fra Sykehusaksjonen til Helse Sør-Øst:
Til Helse Sør-Øst

Sykehusaksjonen i Oppland, med støtte fra fagforeninger, brukerorganisasjoner og politiske partier, har i mange år forsøkt å være et korrektiv til Sykehuset Innlandets styrebehandling av hvordan den framtidige sykehusstrukturen skal utvikles.

Gjennom mange avisinnlegg, møter og offentlige debatter har sykehusaksjonen «Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland» forsøkt å påvirke styret til å gjennomføre profesjonelle og sammenlignbare analyser og vurderinger av flere alternativer for den framtidige sykehusstrukturen.

Les videre

Høringssvar om revidert arbeidsmiljølov

Vedtatt i styret LO GLTV:

ropertRegjeringas forslag til ny og revidert arbeidsmiljølov vil etter vår oppfatning svekke arbeidstageres vern mot et vesentlig angrep på helt fundamentale bestemmelser i nåværende lov. Vi understreker og samtidig at arbeidsmiljøloven er en vernelov som skal hindre utnytting samt og hindre at ansatte presses til og drive rovdrift på seg selv.

Regjeringens forslag til økt adgang for midlertidige ansettelse og økt innleie av arbeidskraft vil gi flere det vi kaller løsarbeidere. Dette vil igjen gjøre det lettere og kvitte seg med folk og unngå faste ansettelser, hvordan skal disse så igjen få noe så enkelt som et boliglån? Vi er i ferd med og skape et A og et B lag – noe regjeringspartiene ble fortalt før valget. Les videre