Demper tempoet

I Oppland Arbeiderblad, 23.10.14, står det en svært interessant og opplysende artikkel av Per Hovland, hvor han refererer adm.dir i Helse Sør–Øst, Peder Olsen sitt syn på prosessen som har vært ført.

Hvorfor ble det ikke et førstesideoppslag av denne meget alvorlige sak? Her får adm.dir i SI, Lang-Ree, resten av administrasjonen og hele styret i realiteten, stryk-karakter for den jobben de har gjort for å realisere sine drømmer om et storsykehus.

Administrasjonen har gjort feil på feil, som Sykehusaksjonen, «Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland; Reinsvoll, Lillehammer og Gjøvik», har påpekt i årevis. Dette blir nå omsider bekreftet av Helse Sør-Øst.

Les videre

Åpent rep.skapsmøte

Tirsdag 14. oktober kl 18.00 på Folkets Hus, Hunndalen.

HansChristianGabrielsen– Innledning ved Hans Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO, om endringene i Arbeidsmiljøloven og offentlig eierskap.

– Diskusjon om tiltak mot regjeringens angrep på arbeidsfolk.

Fagforeningenes representanter innkalles, men møtet er åpent for alle interesserte.

Christl Kvam sin drømmeverden

Leserbrev fra Størk Hansen, leder i LO GLTV:
I OA 26. september i år har regiondirektøren for NHO en kronikk som fortjener noen svar fra en arbeidstaker som har arbeidet skift i 41 år, og som de tre siste årene har jobbet dagtid i bedriften. 44 år med svært mye erfaring som tillitsvalgt i fagforeninga (41 år). Les videre

Åpent brev til Helse Sør-Øst

Vi gjengir åpent brev fra Sykehusaksjonen til Helse Sør-Øst:
Til Helse Sør-Øst

Sykehusaksjonen i Oppland, med støtte fra fagforeninger, brukerorganisasjoner og politiske partier, har i mange år forsøkt å være et korrektiv til Sykehuset Innlandets styrebehandling av hvordan den framtidige sykehusstrukturen skal utvikles.

Gjennom mange avisinnlegg, møter og offentlige debatter har sykehusaksjonen «Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland» forsøkt å påvirke styret til å gjennomføre profesjonelle og sammenlignbare analyser og vurderinger av flere alternativer for den framtidige sykehusstrukturen.

Les videre

Høringssvar om revidert arbeidsmiljølov

Vedtatt i styret LO GLTV:

ropertRegjeringas forslag til ny og revidert arbeidsmiljølov vil etter vår oppfatning svekke arbeidstageres vern mot et vesentlig angrep på helt fundamentale bestemmelser i nåværende lov. Vi understreker og samtidig at arbeidsmiljøloven er en vernelov som skal hindre utnytting samt og hindre at ansatte presses til og drive rovdrift på seg selv.

Regjeringens forslag til økt adgang for midlertidige ansettelse og økt innleie av arbeidskraft vil gi flere det vi kaller løsarbeidere. Dette vil igjen gjøre det lettere og kvitte seg med folk og unngå faste ansettelser, hvordan skal disse så igjen få noe så enkelt som et boliglån? Vi er i ferd med og skape et A og et B lag – noe regjeringspartiene ble fortalt før valget. Les videre

Hilsning til de streikende lærerne!

Hilsningstale fra leder i LO GLTV, Størk Hansen, i forbindelse med støttemarkering på Gjøvik for lærerne den 20. august 2014.

Streikebanner: La lærerne være lærere!

LO GLTV støtter de streikende lærerne i Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon og Lektorlaget.

Jeg vil på vegne av LO i Gjøvik. Land, Toten og Valdres ønske dere lykke til i den kampen dere nå fører for å ta lærerfaget tilbake til den virkeligheten dere har på deres skole. Tilbake til det å undervise elevene og gjøre de til duganes mennesker, klare for i bidra etter evne for å bygge landet videre til beste for oss alle.

Jeg meiner at dere kjemper en viktig kamp for alle fagorganiserte, mot den stadig sterkere trenden fra ledersjiktet om at de, og kun de alene vet best hvordan undervisningen eller annet arbeid skal utføres. Les videre