Prosjekter

Prosjekter i regi av LO GLTE

Vi har hatt, og har en rekke prosjekter gående, og du kan lese mer om dem ved å klikke på prosjekttemaene:

«Folkets Røst» – Avis utgitt av LO GLTE, for å kunne gi en bedre medlemsopplysning om aktuelle saker.

Synlighet, Nærhet og Stolthet – organisasjonsoffensiv med midler fra LO sentralt, for rekruttering og prioriterte saker.

Videoprosjektene