Avis: Folkets Røst

LO-GLTE ga ut avisa Folkets Røst, som ble fulldistribuert i medlemskommunene. Tidligere utgaver kan lastes ned her:

Folkets Røst desember 2009
Folkets Røst desember 2009

 

Folkets Røst 2008

Folkets Røst 2008

 

Folkets Røst 2007 - Valgkampavis

Folkets Røst 2007 – Valgkampavis