Videoprosjektene

«Videointervjuer av veteraner i fagbevegelsen i Oppland»

Vinner av Fellesforbundets kulturpris 2003:

«Juryen begrunner sin beslutning med at videointervjuene er et interessant og unikt arbeid når det gjelder innsamling av fagbevegelsens nære historie. Fagbevegelsen har vært flink til å ta vare på stoff fra fjernere fortid, mens det som har hendt i våre foreldre og besteforeldres tid ikke er blitt vurdert som like interessant.

Dette har LO i Gjøvik og de øvrige nevnte kommunene i Oppland innsett og satt i gang et arbeid for å samle inn materiale mens det ennå er tilgjengelig. En komité skal se vurdere det videre arbeid med disse intervjuene, muligens i undervisningsøyemed. Også museer i fylket er interessert i å ta materialet i bruk.

Forbundsstyremedlem Størk Hansen mottok prisen på vegne av prisvinneren.»

Videoprosjekt II:
Kvinneprosjektet: I etterkant av dette har LO-GLTE satt igang et tilsvarende videoprosjekt for å komme tettere på kvinnene som har deltatt i fagbevegelsen i samme tidsperiode.

Les om prisutdelingen i 2003 her:

http://www.frifagbevegelse.no/passive/lonytt/arkiv_-_lonytt/article1833725.ece